VagiQUICK- Självtest för vaginal svamp

Ordinarie pris
249 kr
Ordinarie pris
Försäljningspris
249 kr

Vagiquick är ett snabbtest för hemmabruk som upptäcker vaginal svampinfektion, svar fås inom 10 minuter. Kitet är avsett att användas av kvinnor med vaginala symtom som:

• Akut klåda
• Vaginala flytningar, ömhet, irritation
• Genital sveda som kan öka under urinering

Användning

Öppna inte testkitet förrän du är redo att använda det. Använd inte testet om påsen är skadad. Se till att du har en klocka tillgänglig. Testet ska utföras på en ren yta och du måste tvätta händerna först! Testet kan utföras när som helst på dagen.

1. Ta ut enheten ur den förseglade påsen och placera den på en plan horisontell yta.

2. Håll enheten stadig med en hand. Ta försiktigt bort aluminiumskyddet från det lila locket med andra handen. Obs! Det lila locket innehåller vätska.

3. Ta ut provtagningspinnen från förpackningen.

4. För in provtagningspinnen 2 cm in i slidan och vrid runt den i 20 sekunder. Dra försiktigt ut provtagningspinnen!

5. Snurra provtagningspinnen i vätskan i det lila locket i 20 sekunder.

6. Dra försiktigt ut provtagningspinnen medan du trycker den mot det lila lockets innervägg. Kasta provtagningspinnen.

7. Håll enheten stadig med en hand. Vrid det lila locket moturs tills det tar stopp (b) och vrid det sedan tillbaka till start-punkten (a).

8. Upprepa steg 7 två gånger till. I det slutliga läget måste skårorna på det lila locket och

den vita basen vara i linje med varandra (b).

9. Läs av resultaten efter 10 minuter. Ett blått streck ska visas vid kontrollmärket

(C). Om resultatet är positivt ska ytterligare ett blått streck visas vid testmärket (T).

Om resultatet är negativt eller oklart, läs av igen efter ytterligare 10 minuter. Läs av resultatet efter högst 20 minuter, eftersom det annars kan leda till falskt positiva resultat.

INNEHÅLL

- 1 testkassett (i en förseglad påse)

- 1 steril provtagningspinne

- 1 bruksanvisning

Vetenskapligt baserat

Utvecklat av gynekologer

100% Veganskt

Doktorn Tipsar

Svampinfektion är vanligt - 3 av 4 kvinnor får svamp någon gång i livet. Baserat på min erfarenhet som gynekolog har jag sett problematiken kring att många kvinnor feldiagnostiserar och använder receptfri svampmedicin när de inte har svamp. Denna felaktiga användning kan ge besvär, exempelvis kan svampmedicinen torka ut slemhinnor och leda till mikrosår som ökar risken för infektioner. Men det finns också ett problem med resistensutveckling. Därför har DeoDocs team av kvinnliga läkare och gynekolog tagit fram ett revolutionerande test som inom några få minuter ger svar inom 10 minuter om vaginal svampinfektion föreligger."

- Dr. Gunvor Ekman Ordeberg - gynekolog och professor på Karolinska Institutet

FAQs

Vad mäter testet?

Candida-svampen är en naturlig del av vaginans mikroflora. Om balansen rubbas och candida ökar kan en symptomgivande infektion fås. Testet mäter således ökade koncentrationer av candida.

Finns det några studier kring detta?

Ja, här finns några referenser:
1. Egan M.E., Lipski M.S., Diagnosis of Vaginitis, American
Family Physician, September 2000, pp 1-14.
2. Sobel J.K. et. Al., Volvovaginal candidiasis:
Epidemiologic, diagnostic and therapeutic considerations.
American Journal of Obstetrics and Gynecology
V178(2), 1998.

Vad är provets noggrannhet?

Provet har en noggrannhet på 90%.

Hur utförs testet?

Detta självtest är avsett för hemmabruk. Ökning av candidasvampen kan påvisas genom prov av vaginalsekret som samlas in med en provtagningspinne. För detaljerad användning, var god se under fliken ANVÄNDNING ovan eller läs medföljande bruksanvisning.

Vilka kan inte använda testet?

Testet ska ej användas av gravida eller om du är yngre än 18 år.

Kan jag använda testet om jag har mens?

Testet bör inte användas när du har mens för det kan ge ett falskt provsvar.

Vad gör jag om provet är positivt?

Om ditt prov är positivt kan du köpa receptfritt läkemedel på apoteket eller rådgöra med din läkare.

Vad gör jag om provet är negativt?

Provet kan visa fel resultat om du inte följer instruktionerna noggrant. Ett negativt testresultat utesluter inte andra infektioner - rådgör med läkare!

Så här läser du av ditt resultat: