Vad är pH och varför är det viktigt för min vulva och vagina?

Vad är pH och varför är det viktigt för min vulva och vagina?

pH-värde är ett mått på om något är surt, basiskt eller neutralt. Vatten har pH 7 och är neutralt, medan pH-värden över 7 är basiska (exempelvis vanliga tvålar som har pH 10). Alla pH-värden som är under 7 kallas för sura ( exempelvis citrusfrukter som har pH 2-3,5). Huden på vår kropp har pH 5. Även vulvan har pH 5, däremot har vaginan har ett pH på 3,5 - 4,4. 

pH-värdet spelar stor roll för underlivets välmående då det upprätthåller det känsliga ekosystem som både vulva och vagina har. Om pH-värdet rubbas kan irritationer och infektioner uppstå.

En vanlig orsak till att den naturliga pH-värdet rubbas i vulvan är genom användningen av produkter med fel pH värde. Om några produkter med ett annat pH än vulvans används, ökar sannolikheten för irritation eller infektion. En grundregel är att alla intimprodukter, så som krämer eller intimtvålar, som används på vulvan bör ha pH 5. Var därför försiktig med att använda vanliga tvålar, badbomber eller vanliga parfymer på vulvan. 

DeoDocs produkter är specifikt anpassade för vulvans pH och för att inte rubba den naturliga pH-balansen. Ett plus med DeoDocs produkter är att de är bra för all hud, inte bara intimhuden. Så om du vill tvätta hela din kropp med vår Daily Intimate Wash, går det bra. Den är så pass mild och skonsam att den till och med bra för känslig och eksembenägen hud.

PH-VÄRDE I VAGINAN OCH VULVAN

  • VULVA PH5

    VULVA PH5

    Har ett pH på 5 och är lätt sur. Vulvan bör tvättas med en försiktig intimtvätt med rätt pH.

  • VAGINA PH3.5

    VAGINA PH3.5

    Har ett pH på 3,5 och är surt. Den sura miljön förhindrar infektioner. Slidan ska aldrig tvättas, den är självrengörande genom flytningar. Genom att störa pH-nivån kan du orsaka intimlukt, irritation och många andra problem. 

"Jag tvättar eller duschar aldrig min vagina men upplever fortfarande pH-obalans. Varför är det så?"

Mycket bra fråga! Först och främst är du inte ensam.

Vaginans pH-balans är väldigt känslig och det finns många naturliga faktorer som kan sätta den ur balans. Exempelvis kan pH-värdet i vaginan rubbas av din menstruation eftersom menstruationsblodet har pH-värdet 7.4. Samlag kan också rubba det naturliga pH-värdet, då spermier har pH-värde kring 8.

Men om du upplever pågående problem, föreslår jag att du träffar din läkare.

- Dr. Gunvor Ekman-Oderberg, gynekolog, professor Karolinska Institutet